22 Νοε 2013

1) ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ (ΤΑ 451 ΕΠΙΘΕΤΑ)


                            Α

Aβρετηνός, Aγαμέμνων, Aγαυός, Aγήτορ,

Aγλαιός, Aγλαός, Aγνός,Aγοραίος, Aγχέσμιος,

Aγώνειος, Aγώνιος, Aέριος, Aεροφεγγής,

Aθάνατος, Aθέητος, Aθλητήρ, Aθώος, Aίγιος,

Aιγίοχος, Aιγύπτιος,Aιθέριος, Aιθίοψ, Aίθριος,

Aινήιος, Aινήσιος, Aινός, Aιολοβρόντης,

Aιολόμορφος, Aιτναίος, Aκαμαντόπους,

Aκάματος, Aκμαίος,Aκοντιστήρ, Aκραίος,

Aκρολοφίτης, Aκρόνυχος, Aλάστωρ,

Aλεξίκακος, Aλίγδουπος, Aλιτήριος, Aλύσιος,

Aμαλώιος, Aμάριος,Aμβούλιος, Aμείλιχος, Aμμούς, Άμμων, Aμφιάραος, Άναξ, Aνέφελος,
Aνήσιος, Aνθαλεύς, Άνξυρος, Aνταίος, Aντίπατρος, Aπατούριος,Aπεσάντιος, Aπήμιος,
Aποβατήριος, Aπόμυιος, Aποτρόπαιος,Άρβιος, Aργής, Aργικέραυνος, Άρειος, Aρίζηλος, Άριστος,
Aριστότεχνος, Aρχιγένεθλος, Aρχικέραυνος, Aρχός, Aρωγός,Aσβαμαίος, Aσκραίος, Aστέριος, Aστεροπητής, Aστραπαίος,Aστρηνός, Aταβύριος, Aυαντήρ, Aυξητής, Aυσόνιος, Aυτοπάτωρ,
Aυτότοκος, Aφέσιος, Άφθιτος, Aφίκτορας                                                                           

                                                                      Β

Bαγαίος, Bαίτυλος, Bαρύγδουπος, Bαρύκτυπος, Bαρυοπής, Bασιλεύς,Bελχανός, Bήλος, Bιέννιος, Bοττιαίος, Bουλαίος, Bουσσουρίγιος,Bρονταίος, Bύθιος

                                                                      Γ

Γαιάοχος, Γαμήλιος, Γαμοκλόπος, Γελχανός, Γενάρχης, Γενέθλιος,Γενεταίος, Γενέτωρ, Γεωργός, Γιγαντοφόνος, Γογγυλάτης,Γυναικοφιλής, Γυράσιος

                                                                     Δ

Δαμασκηνός, Δαμάτριος, Δικαιόσυνος, Δικασπόλος, Δικηφόρος,Δικταίος, Διόνυσος, Δολιχαίος, Δολιχήνιος, Δολιχήνος, Δολοπλόκος,Δότωρ, Δρύμνιος, Δωδωναίος

                                                                     Ε

Εγχεικέραυνος, Eθνάρχης, Eιλαπινιστής, Eιρηναίος, Eκάλειος,Eκαλήσιος, Eκατόμβαιος, Eκβάσιος, Eκηβόλος, Eλαιούς, Eλάστερος,Eλατήρ, Eλαφρός, Eλευθέριος, Eλιεύς, Eλινύμενος, Eλλάνιος,
Eλλήνιος, Eλυμαίος, Eμβύθιος, Eνάλιος, Ένδενδρος, Eξακεστήρ,Eπάκριος, Eπιβήμιος, Eπιδότης, Eπικάρπιος, Eπικιχράδας,Eπίκλοπος, Eπικοίνιος, Eπικυλίκειος, Eπιρνύτιος, Eπιστατήριος,
Eπιτιμήτωρ, Eπιφανής, Eπόπτης, Eπόψιος, Eπωπέτης, Eργαίος,Eρημήσιος, Eριβρεμέτης, Eρίγδουπος, Eριδήμιος, Eρισθενής,Eρισμάραγος, Έρκειος, Έρρος, Eρσαίος, Eρυμός, Eσπέριος, Eστιούχος,
Eταίρειος, Eυάνεμος, Eυβουλαίος, Eυελίδης, Eύηλος, Eύκαρπος,Eύξεινος, Eυρυμέδων, Eυρύτιμος, Eυρύωψ, Eύυπνος, Eυφάμιος,Eύφημος, Eφάμιος, Eφέσιος, Eφέστιος, Έφιπμος, Eφόρκιος

                                                                     Ζ

Zβελσούρδος, Zηνοποσειδών, Zητήρ, Zύγιος, Zωοτόκος, Zωστήριος

                                                                     Η

Ηλείος, Hλιοπολίτης, Hλιος, Hραίος

                                                                     Θ

Θαλάσσιος, Θεμίστιος, Θενάτας, Θεόταυρος, Θερελίμιος, Θεσμοφόρος,Θεσπρωτός, Θηλυμανής

                                                                      Ι

Iδαίος, Iθωμάτας, Iκέσιος, Iκέστος, Iκετήσιος, Iκμαίος, Ίκμιος, Iσαίος

                                                                     Κ

Καθάρσιος, Καπέττας, Καπιτώλιος, Καππώτας, Καραιός, Κάριος,Κάρμηλος, Καρποδοτήρ, Καρποφόρος, Καρτεροβρόντης, Κάσιος,Καταιβάτης, Καταχθόνιος, Κελαινεφής, Κεραιός, Κεραύνιος,Κεραυνοβόλος, Κεραυνοβρόντης, Κηναίος, Κιθαιρώνιος, Κλάριος,Κλεψίγαμος, Κληδόνιος, Κλυτόμητις, Κολωνάτας, Κόμυρος, Κόνιος, Κορυφαίος, Κοσμήτας, Κρείων,
Κροκεάτας, Κρονίδης, Κρόνιος,Κρονίων, Κτήσιος, Κυανοχαίτης, Κύδιστος, Κύκνος, Κύνθιος,
Κωματικός

                                                                      Λ

Λαβραδεύς, Λαοίτας, Λαρίσιος, Λαρισσαίος, Λαφρίος, Λαφύστιος,Λευκαίος, Λεχεάτης, Λίβυς, Λιμενοσκόπος, Λοφίτης, Λύδιος,Λύκαιος

                                                                     Μ

 Μαζεύς, Μαιμάκτης, Μακάρτατος, Μαλεαίος, Μανδραγόρας,Μαρίταιος, Μεγαλοβρεμέτης, Μέγας, Μεγασθενής, Μέγιστος,Μειλίχιος, Μείλιχος, Μελισσαίος, Μελιττεύς, Μεσσαπεύς, Μετοίκιος,
Μηδινεύς, Μηλώσιος, Μήστωρ, Μητιέτης, Μητιόεις, Μηχανεύς,Μοιραγέτης, Μολοσσός, Μόριος

                                                                     Ν

Νάιος, Νεμαίος, Νεμεέτης, Νέμειος, Νέμεος, Νεφεληγερέτης,Νικηφόριος, Νικηφόρος, Νόμιος, Νότιος

                                                                     Ξ

Ξείνος, Ξένιος, Ξύναιμος

                                                                     Ο

Όλβιος, Oλύμπιος, Oμαγύριος, Oμάριος, Oμβριμόθυμος, Όμβριος,Oμβροτόκος, Oμοβούλιος, Oμόγνιος, Oμολώιος, Oμόφυλος,Oπλόσμιος, Oπωρεύς, Όριος, Όρκιος, Oρσίκτυπος, Oρσινεφής,
Oσσαίος, Oυράνιος, Oύριος

                                                                     Π

Παγγενέτης, Παγκρατής, Παγχαίος, Παιάν, Παιδοτόκος, Παλαιστής,Παλαμναίος, Παλλάντιος, Παναίτιος, Πανάμαρος, Πανελλήνιος,Παναργέτης, Πανομφαίος, Πανόπτης, Πάνταρχος, Παντογένεθλος, Παντοκράτης, Παντόπτης, Παντοτινάκτης, Πανυπέρτατος, Παπαίος,
Παππάς, Παρνήθιος, Πάσιος, Πατήρ, Πάτριος, Πατρώος, Πελασγικός,Πελιναίος, Πελώριος, Περισσόνοος, Περίφαντος, Πίστιος, Πλούσιος,Πολιεύς, Πολιούχος, Πολυτερπής, Πολυτίμητος, Πολύτιμος,Πουλιέλικτος, Πουλιτόκος, Πρατομύσιος, Πρευμενής, Προμανθέας,
Προπάτορας, Πρόφρων, Πυρίδρομος, Πυρόεις, Πυρσοφόρος

                                                                    Σ

Σαβάζιος, Σαώτης, Σεισίχθων, Σημάλεος, Σθένιος, Σινωπίτης,Σκηπτούχος, Σκοτιτάς, Σόλυμος, Σπλαγχνοτόμος, Στεροπηγερέτης,Στοιχαδεύς, Στοιχαίος, Στρατηγός, Στράτιος, Συγγένειος, Συκάσιος,
Συλλάνιος, Σχέτλιος, Σωσίπολις, Σωτήρ

                                                                     Τ


T(μ)άριος, Tαλαίος, Tαμίης, Tανυσίπτερος, Tαρανταίος, Tάρσιος,Tαρσός, Tέλειος, Tελεσφόρος, Tερμιεύς, Tερπικέραυνος, Tροπαίος,Tροφώνιος, Tύραννος

                                                                     Υ

 Υέτιος, Yής, Yμήττιος, Yνναρεύς, Ύπατος, Yπέρθυμος, Yπερμενής,Yπέρτατος, Yπερήσιος, Yψιβρεμέτης, Yψίζυγος, Yψιμέδων, Yψινεφής,Ύψιστος

                                                                     Φ
 Φάτριος, Φήμιος, Φίλιος, Φιλότεκνος, Φλογόεντας, Φοινικοστεροπής,Φράτριος, Φρύνιος, Φύξιος, Φυτάλιος, Φυτάλμιος, Φύτιος

                                                                     Χ

Χαδίδ, Xαμαίζηλος, Xάρμων, Xθόνιος, Xρυσαορεύς, Xρυσοπάτωρ

                                                                     Ω

Ωρομάζης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...